Index  An Index serves no purpose here. I place it in the following pages in 

  order to give the readers an idea of the diversity of topics addressed     
  in the book.  

  The page numbers, obsolete here but originally, refer to the pages in the book.


  A 


  A.P.E.C. See Asia-Pacific Economic Cooperation

  A.R.C. See Autonomous Republic of Cochinchina

  A.S.E.A.N. See Association of Southeast Asian Nations

  A.S.V. See Associated State of Viet Nam

  Á Nam. See Trần Tuấn Khải

  A time far past, 357

  Abraham, 168

  Administrative Committees of Annam and Tonkin, 242

  Advisory Board to the Provisional Revolutionary Government, 335

  Affidavit for the Loss of Freedom, 170

  Against the flood, 362

  agrarian reform, 92, 99, 253, 272, 275, 277, 290, 314, 315, 322, 323, 336, 358

  Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Vietnam, 293, 294

  Agreement on the Cessation of Hostilities in Vietnam, 259

  agrovilles, 275

  Ái Liên, 215

  Ai Nghe Lòng Đất Quặng Đau, 264

  Ái Tử, 108

  Ai Tư Vãn, 119, 120

  All Seeing Eye, 168

  always forgive, 348

  American interference, 324, 337

  American War, 280, 282, 343

  An Dương, 21, 23, 54, 55

  An Nam, 38, 87, 123, 175

  An Nam Tạp Chí, 173

  Annam, 38, 39, 40, 87, 91, 92, 95, 98, 122, 130, 131, 145, 146, 147, 148, 165, 170, 172, 174, 179, 185, 225, 243, 247, 253

  Annamites, 38

  Annamitic Chain, 3

  anti-communist crusade, 248

  anti-Chinese measure, 337

  Ang Chan, 124

  Angkor, 47

  Angkorian empire, 60

  Anh Ngôn Thi Tập, 111

  Archaeology Institute, 208

  Armed Forces Council, 283

  art for art's sake, 204, 208, 209, 316

  Art Vietnam Gallery, 367

  Asia for the Asians, 193

  Asia-Pacific Economic Cooperation, 356

  Associated State of Viet Nam, 245, 245, 246, 248, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 267, 268, 269

  Association for Asian Studies, 208

          354, 356

  Autonomous Republic of  Cochinchina, 227, 232

  Âm Nhạc Cải Cách, 215

  Ấp Bắc, 277

  Ấp Chiến Lược, 275

  Âu Cơ, 18

  Âu Lạc, 21, 22, 23

   

  B

   

  Ba Cùng, 323

  Ba Chờ, 323

  Bà Chúa Kho, 356

  Ba Đảm Đang, 323

  Ba Đình square, 202, 218

  Ba Đừng, 323

  Ba Mươi Lăm 35 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, 307, 310

  Ba Sẵn Sàng, 323

  Ba Sinh Hương Lửa, 299

  Bà Triệu. See Triệu Ẩu

  Bạch Đằng, VIII, 41, 42, 43, 59, 82, 83

  Bạch Đằng Giang, 216

  Bách Khoa, 298

  Bạch Vân Am, 110

  Bạch Vân Am Tập, 110

  Bạch Vân Quốc Ngữ Thi, 110

  Bài Hát Anh Khoá, 175

  Bài Hát Ru Cho Anh, 370

  Bàn tay em, 363

  Bank of Indochina, 150

  Bangkok, 118, 125

  Báo Công Nông, 180

  Bảo Đại, 185, 199, 201, 224, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 267, 268, 325

  Bao Giờ Cho Đến Tháng Mười, 370

  Bảo Ninh, 361

  Bay Theo Đường Dân Tộc Đang Bay, 356

  Bắc Bình Vương, 116

  Bắc Ninh, 129

  Bắc Sơn, 16, 190

  Bắc Sơn uprising, 190

  Bắc Thành, 123

  Bắc Thành Địa Dư Chí, 143

  Bầm, 261

  Beijing, 111, 119, 121, 124, 327

  Bên Kia Bờ Ảo Vọng, 358

  Bên Kia Sông Đuống, 263

  Bến Không Chồng, 361, 372

  Bếp Lửa, 299

  Bibliothèque Nationale, XI

  Bích Câu Kỳ Ngộ, 112

  Biên Hoà, 11, 109, 194, 282, 302

  Biệt Ly Êm Ái, 264

  Bình An, 105

  Bình Dân Học Vụ, 221

  Bình Định, 60, 62, 113, 114, 119, 291

  Bình Ngô ĐạiCáo, 97, 98

  Bình Nguyên Lộc, 305

  Bình Xuyên, 257, 268

  Black Lady Mountain, 6

  Bố Cái Đại Vương, 40, 86

  boat people, 337

  Bollaert, 236, 237, 238, 240, 242, 243, 245

  Borodin Military Task Force, 180

  Borri Cristoforo, 107

  Boulet Lisa, IV

  Brahma, 61

  Brink, 282

  British Library, XI

  bronze age, 16

  Buddha, 48, 52, 53, 277, 357

  Buddhism, 47, 48, 52, 75, 167, 194

  Buddhist crisis, 277

  Bùi Giáng, 301, 304

  Bùi Quang Chiêu, 147, 164, 168

  Bùi Suối Hoa, IV, IX, 366

  Bùi Tằng Việt, 263

  Bùi Tùng, XIV

  Bùi Uyên, XIV

  Bùi Xuân Phái, 365

  Bùn Lầy Nước Đọng, 211

  Buồn, 206

  Buôn Mê Thuột, 298

  Buồn Tàn Thu, 216

  Burma, 49, 193

  Bướm Hoa, 216

  Bửu Lộc, 254, 256, 257

   

  C

   

  C.G.D.K. See Coalition Government of Democratic Kampuchea

  ca trù, 370

  Cahier d'Archipel, 137

  Cải Cách Ruộng Đất, 314

  Cai Lậy, 251

  cải lương, 175, 215, 370

  cai thôn, 75

  cai tuần, 75

  California, 327

  Cam Lộ, 325

  Cám Ơn Mùa Thu, 369

  Cambodia, 6, 9, 34, 39, 47, 49, 65, 109, 124, 125, 126, 145, 190, 225, 228, 245, 247, 255, 258, 259, 279, 285, 288, 289, 338, 339, 340, 342

  Cambodian border, 325

  Cambodians, 9

  Cameron Allan W., 241

  Cần Giuộc, 142

  Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng, 271

  Cần Vương, 132, 152

  Canada, 295

  Canton, 154

  Cảnh, prince 78

  Canh Bạc, 372

  Cao Bá Quát, 136, 141

  Cao Bằng, 105, 195, 198

  Cao Đài, IX, 168, 169, 194, 200, 236, 239, 246, 268, 274

  capitalist compradores, 337

  capitalist system, 342

  Caravelle Hotel, 273

  Catinat Security Station, 251

  Cave Hùm, 16

  Central Committee, 186, 195, 196, 218

  Chamber of the People’s Representatives, 147

  Champa, 9, 34, 39, 60, 61, 62, 65, 80, 84, 85, 90, 92, 104, 109

  Chàng Ngốc, 175

  Chao Anu, 125

  Chăm, VIII, 9, 10, 12, 60, 61, 62, 64, 65, 80, 84, 85, 92, 103, 109, 126, 206

  Chân Tín, 300

  Château de Fontainebleau, 231

  Châu Đốc, 9

  Chén Thuốc Độc, 175

  Chenla, 39

  Cheng Hua, 102

  Chennault Claire, 198

  Chèo Theater, IX, 366

  Chepone, 289

  Chế Lan Viên, 206, 261, 321, 356

  Chess Party The, 215

  147

  Chí Phèo, 213

  Chị Tập, 265

  Chiang Kai Shek, 197, 246

  Chicago, 208

  Chiến Trường Gần Đến Chiến Trường Xa, 321

  Chiêu Hồn Thập Loại Chúng Sanh, 140

  Chiều Tương Tư, 264

  China, 6, 8, 12, 16, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 79, 80, 84, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 104, 106, 108, 109, 113, 116, 118, 122, 123, 128, 134, 137, 138, 143, 152, 154, 171, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 190, 194, 195, 196, 197, 198, 210, 222, 224, 237, 265, 267, 291, 299, 323, 327, 337, 338, 339, 354, 370

  China-Soviet split, 337

  Chinese Nationalist Party, 180

  Chinese Revolution, 154

  chính danh, 45

  Chính Khí Ca, 139, 144

  Chinh Phụ Ngâm, 112

  Chốn Vắng, 358

  Christian trinity, 61

  Christianity, 48, 107, 128

  Christmas bombing, 293

  Chu Lai, 325

  Chữ Nho, 85, 174

  Chu Văn An, 14

  Chùa Bút Tháp, 263

  Chương Thâu, XIV, 138

  Chuyện Tình Của Biển, 369

  Chuyện Từ Một Góc Công Viên, 371

  Chuyện Tử Tế, 371

  City Council of Saigon-Cholon, 165

  civil servants' salaries, 351

  civil war, 55, 240, 247, 248, 266

  Cổ Am, 182

  cò bay thẳng cánh, 149

  Cô Gái Trên Sông, 370

  Cỗ Loa, 21, 22, 23, 25, 54

  Cơ Mật Viện, 146

  Coalition Government of Democratic Kampuchea, 339

  Cochinchina, 127, 128, 130, 134, 145, 146, 147, 164, 165, 186, 187, 199, 200, 225, 226, 228, 231, 232, 233, 236, 238, 244, 245, 251

  Colonial Council, 147, 165

  colonial reconquest, 220, 221, 240, 242, 248, 250, 315, 321, 324

  Comecon, 337

  Commission of Control and Supervision, 295

  Communist Party of France, 166

  Communist Party of Vietnam, 336, 348

  Côn Lôn. See Côn Nôn

  Con Nhà Giàu, 176

  Con Nhà Nghèo, 176

  Côn Nôn, 158

  con rồng, cháu tiên, 18

  Côn Sơn, 275

  Con Thuyền Không Bến, 216

  Cồn Tiên, 325

  Con Trâu, 213

  Con yêu mẹ, 364

  Conference of the Central Committee of the Party, 195

  Confucian examinations, 49, 78, 172

  Confucianism, 19, 45, 46, 50, 124, 135, 168, 174, 199

  Confucius, 48, 66, 68, 124, 168, 177

  Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam., 336

  Constitution, 127, 353, 355

  Constitutionalist Party, 164, 165, 168, 227

  Consultative Council of Cochinchina, 226

  contract system, 341

  controversies over the war in Vietnam, 324

  cooperatives, 341

  corruption, 90, 110, 271, 272, 277, 350, 351, 353, 355, 358

  Council for French Economic and Financial Interests, 147

  Council of Notables, 74, 75

  coup d'état, 274

  cử nhân, 153

  Cung Oán Ngâm Khúc, 112

  Cường Để, 153, 155, 198

  Cửu Chân, 24, 30

  Cứu Quốc Quân, 198

   

  D

   

  D.K. See Democratic Kampuchea

  D.M.H. See Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội

  D.R.V. See Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà

  Dalat, 6, 193, 227, 238, 250

  dân tộc, 8

  Dao De Jing, 46

  Dao Đình. See Hồ Sĩ Đống

  Dao Đình Sứ Tập, 111

  Daoism, 46, 47, 168

  d’Argenlieu Thierry, 219

  day of shame, 261

  de Gaulle, General, 237, 279

  de la Pena Francesco, 107

  De Lattre de Tassigny, 249

  Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, 263

  de Rhodes Alexandre, 107

  Decoux Jean, 191

  delegations, 148, 231

  Delteil, 259

  Demilitarized Zone, 325

  Democratic Kampuchea, 338, 339

  Democratic Republic of Vietnam. See Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà

  Department of State Bulletin The, 281

  destruction of the environment, 355

  Dialectic, 170

  did the US suffer a military defeat in Vietnam?, 326

  Dien Bien Phu in the Air, 293

  Discours prononcé au Conseil Colonial, 147

  dissident voices, 355

  Doãn Quốc Sĩ, 299, 300

  Dòng Sông Định Mệnh, 299

  Doumer Paul, 133, 145

  Dư Địa Chí, 101

  Ducoroy, 192

  Duguay Trouin, 242, 243

  dukkha, 139

  Dunlop, 149

  Dưới Sao Vàng, 262

  Dương Bá Trạc, 157

  Dương Bạch Mai, 167, 188

  Dương Bích Liên, 365

  Dương Đức Hiền, 224

  Dương Hướng, 361

  Dương Nghiễm Mậu, 305

  Dương Sơn Trường, XIV

  Dương Thụ, 369

  Dương Thu Hương, 353, 358

  Dương Văn Giáo, 167

  Dương Văn Minh, 298

  Dutch the, 108

  Duy Tân, 153, 154, 161, 162

  Duy Tân Hội, 153, 154

  Duy Tân Thơ Xã, 170

  Duy Thanh, 300

   

  Đ

   

  Đà Nẵng, 60, 107, 127, 282, 283, 298

  Đại Cồ Việt, 56, 58, 63

  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, 168

  Đại Hành Hoàng Đế, 59

  Đại Nam, 123, 146

  Đại Nam Liệt Truyện, 143

  Đại Nam Nhất Thống Chí, 143

  Đại Nam Thực Lục, 143

  Đại Thế Giới, 257

  Đại Việt, 26, 28, 29, 87, 98, 99, 102, 103, 112, 195, 200, 210, 239

  Đại Việt Dân Chính, 195

  Đại Việt Party, 195

  Đại Việt Sử Ký, 26, 28, 29, 87, 102, 103, 112

  Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, 26, 28, 29, 102, 103, 112

  Đám Cưới Không Giấy Giá Thú, 361

  Đảng Cộng Sản Việt Nam, 182, 183, 340, 341, 355, 336

  Đảng Lao Động Việt Nam, 274, 313

  Đàng Ngoài, 106

  Đặng Nhật Minh, 370

  Đặng Thế Phong, 216

  Đặng Thuỳ, 111

  Đặng Thuỳ Trâm, 371

  Đặng Trần Côn, 112

  Đàng Trong, 106

  Đặng Tử Mẫn, 154 

  Đào Duy Anh, 317

  Đào Duy Từ, 111

  Đào Hùng, 264

  Đào Nguyên Phổ, 157

  Đề Thám, 133, 160, 161, 198

  Đêm Đông, 216

  Đèo Hải Vân, 84

  Đi Vào Cõi Thơ, 304

  Điện Biên Phủ, 252, 254, 255, 318, 321

  Điêu Tàn, 206

  đình, 13, 14, 15

  Đình Bảng, 14

  Đinh Bộ Lĩnh, 55, 57

  Đinh Gia Khánh, IX, 208

  Đinh Liển, 12

  Định Quân, IX, 367, 368

  Đinh Tiên Hoàng Đế, 56

  Định Tường, 109, 115

  Đinh Thị Thắm Poong, IV, IX, 367

  Đô Hộ Phủ, 38

  Đỗ Nhuận, 315

  Đỗ Quang Em, 368

  Đỗ Thị Đàm. See Tương Phố

  Đoàn Thị Điểm, 112

  Đoạn Tuyệt, 209

  Đối Diện, 300

  Đổi Mới, 317, 340, 342

  đồng chủng, đồng văn, 152

  Đống Đa, 117

  Đồng Đậu, 16

  Đông Định Vương, 116

  Đông Đô, 90, 93

  Đông Du, 154

  Đông Dương Cộng Sản Đảng, 183

  Đông Dương Cộng Sản Đoàn, 182

  Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn, 182

  Đông Dương Tạp Chí, 173

  Đông Hà, 325

  Đông Hồ. See Lâm Tấn Phát

  đồng hoá, 93

  Đồng Hới, 106

  Ðồng Khánh, 122, 131

  Đông Kinh Nghĩa Thục, 157, 163, 172

  Đồng Minh Hội. See Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội

  Đồng Nai, 188

  Đông Pháp Thời Báo, 170

  Đồng Sơn, 16

  Đông Xoài, 325

  Đuốc Nhà Nam, 170

  Đường. See Tang

  Đường Kách Mệnh, 180

   

  E

   

  Earlier Lý. See Tiền Lý

  East Asia, 49, 79, 167

  East Indies, 108

  Echo Annamite L’, 170

  economic embargo, 339, 342, 354

  economic reforms, 336

  education, 44, 66, 67, 68, 72, 73, 75, 99, 111, 119, 138, 146, 154, 157, 163, 172, 174, 192, 212, 349, 350

  Eight Immortals, 47

  Eighteen Caravellists, 273

  Elysées Agreements, 245, 246

  Emperor of Jade, 47

  England’s East India Company (E.I.C), 107

  Evening, 368

  examinations, 66, 67, 68, 69, 75, 103, 110, 111, 119, 124, 174, 213

   

  F

   

  Faifoo. See Hội An

  Fan Si Pan, 6

  Federal Agencies, 148

  Federal Council of Indochina, 192

  Final Declaration of the Geneva Conference, 260

  Five-year plan, 336, 340

  Foreign Affairs Relations of the United States, 246

  Foreign Legion, 184, 235, 251

  Former Lý. See Tiền Lý

  former resistance fighters, 274, 275

  Four Noble Truths, 48

  four nos, 296

  Fourth International., 187

  France in Indochina, 171

  France’s Compagnie des Indes Orientales (CIO), 107

  Franco-Spanish expedition, 127, 129

  Franco-Vietnamese Collaboration, 164

  Franco-Vietnamese Harmony, 164

  French Expeditionary Corps, 235, 251

  French Indochinese Union, 132, 145, 146, 148

  French Union, 225, 226, 228, 231, 233, 237, 241, 243, 245, 252, 259, 260, 263, 264, 313, 325

  Fukuzawa Yukichi, 157

  Funan, 34, 47, 60

   

  G

   

  gap between the rich and the poor, 350, 355

  Garnier Francis, 128

  Geneva, 219, 242, 255, 256, 258, 259, 266, 267, 270, 313, 315, 338

  Geneva Accords, 266, 267, 325

  Geneva Agreements, 266

  Geneva Conference, 260, 268

  Genie Dóng, 20

  Germany, 190, 247, 255, 360

  Gia Định, 116, 118, 123, 125, 127, 135, 214

  Gia Định Báo, 144

  Gia Định Thành, 123

  Gia Định ThànhThông Chí, 143

  Gia Huấn Ca, 50

  Gia Long, 29, 122, 123, 125, 135, 143, 153

  Giai Nhân Kỳ Ngộ Diễn Ca, 159

  Giai Phẩm Mùa Thu, 316

  Giai Phẩm Mùa Xuân, 316, 318

  Giang Nam, 305, 356

  Gianh River, 106

  Giao Châu, 37, 38

  Giao Chỉ, 24, 30, 33, 56, 59, 60

  Giao Chỉ Quận Vương, 56

  Giàu không giàu ba họ , 74

  Gide André, 301

  Gìn Vàng Giữ Ngọc, 299

  Gió Đầu Mùa, 212

  Gio Linh, 325

  Giọt Mưa Thu, 216

  Giọt Nắng Bên Thềm, 369

  Giông Tố, 212

  Gò Công, 273

  Gò Mun, 16

  Goa, 107

  Gọi Em, 304

  Golden turtle, 21, 22, 23, 55

  Gorilla Poet, 302

  Great Asian Coprosperity Sphere The, 193

  Great Russian Revolution The, 170

  Guam, 287

  Guangdong, 27, 119

  Guangxi, 27, 80, 82, 119

  Guangzhou, 27, 37, 179

  Gulf of Tonkin, 5

  Guo Min Dang, 180, 195, 196, 197, 223

   

  H

   

  Hạ Châu Tập Thi, 136

  Hà Đông speech, 241

  Hà Huy Tập, 186

  Hạ Long Bay, 242

  Ha Long Bay Agreement, 243

  Hà Nội, VIII, IX, 5, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 32, 42, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 63, 64, 66, 70, 77, 79, 82, 86, 88, 99, 101, 103, 106, 107, 109, 115, 116, 117, 118, 128, 129, 133, 135, 138, 143, 148, 155, 160, 161, 198, 200, 201, 204, 205, 209, 213, 214, 218, 223, 226, 232, 233, 234, 237, 241, 250, 263, 286, 292, 301, 307, 310, 313, 315, 336, 342, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 356, 363, 364, 365, 370, 371

  Hà Nội Mới, 344

  Hà Nội Trong Mắt Ai, 371

  Hà Tiên, 11, 109, 111, 193

  Hà Tiên Thập Vịnh Tập, 111

  Hà Tĩnh, 129, 130, 132, 134, 179, 181, 183

  habeas corpus, 353

  Hải Dương, 111, 129, 182

  Hải Phòng, 41, 148, 190, 226, 232, 233, 234

  Hải Trình Chí Lược, 137

  Hàm Nghi, 131, 132, 134

  Hamburger Hill, 325

  Han, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 43, 54

  Hàn Mặc Tử, 207

  Hán Việt, 85

  Han Xiaorong, XIV, 27

  Hanoi. See Hà Nội

  Hạnh Phúc Từ Nay, 356

  Hành Trình, 300

  hát bộ, 370

  hát bội, 14, 49, 175

  hát cải lương, 175

  hát chèo, 14, 175, 370

  Hát river, 33

  hát tuồng. See Hát Bội

  Hawaii, 208, 211

  Hãy Tha Thứ Cho Em, 372

  Health care, 350

  Heide Park Thaviporn, IV

  Hinduism, 61

  Hinduist trimurti, 61

  Hiroshima, 199

  Historical Imperialism, 170

  Hồ Biểu Chánh, 176

  Ho Chi Minh. See Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh, 197, 198, 201, 202, 218, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 232, 235, 237, 238, 239, 248, 255, 305, 306, 307, 310, 315, 337, 341, 250, 363

  Ho Chi Minh City, IV, 6, 337, 350

  Hồ Chí Minh prize, 318

  Hồ Chí Minh Toàn Tập, 204

  Ho Chi Minh trail, 289

  Hồ Hoàn Kiếm, 99

  Hồ Huấn Nghiệp, 144

  Hồ Hữu Tường, 188, 264

  Hồ Sĩ Đống, 111

  Hồ Tôn Trinh, XIV

  Hồ Trọng Hiếu, 212

  Hồ Xuân Hương, 140, 141

  Hoà Bình, 16

  Hoà Hảo, 194, 200, 239, 246, 268, 273, 274

  Hoả Lò, 155

  Hoa Lư, 56, 59

  Hoa Tiên, 112

  Hoa Tím Ngoài Sân, 369

  Hoả Thuyền Đồ Thuyết, 136

  Hoài Nam Khúc, 119

  Hoan Hô Chiến Sĩ Điện Biên, 262

  Hoàn Vương. See Champa

  Hoàng Cao Khải, 144

  Hoàng Cầm, 263, 315, 317, 318, 369

  Hoàng Diệu, 129

  hoàng đế, 56

  Hoàng Hoa Thám, 133

  Hoàng Minh Giám, 237

  Hoàng Ngọc Phách, 130, 176

  Hoàng Quang, 119

  Hoàng Tá Viêm, 129

  Hoàng Tăng Bí, 157

  Hoàng Tích Linh, 315

  Hoàng Tùng Mậu, 154

  Hoàng Trung Thông, 356

  Hoành Sơn, 105

  Học Sinh Hành Khúc, 216

  Hội Khai Trí Tiến Đức, 165

  Hội Liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam, 228

  Hội Nghị Non Sông, 262

  Hội Nhà Nông Cứu Quốc, 198

  Hội Phụ Nữ Cứu Quốc, 198

  Hội Sinh Viên Cứu Quốc, 198

  Hơi Thở Mùa Xuân, 370

  Holland’s United East India Company (V.O.C.), 107

  Hòn Vọng Phu, VIII, 7, 216

  Hồn Bướm Mơ Tiên, 211

  Hồn Tôi Đôi Cánh, 356

  Hồng Bảo, 13

  Hồng Đức, 101, 103

  Hồng Đức Bản Đồ, 101

  Hong Kong, 163, 183, 195, 236, 239, 241, 242, 243

  Honolulu, XIV, 283

  Họp Mặt Thiếu Niên Anh Hùng, 321

  Hợp Tuyển Thơ Văn, 64, 79, 128

  housing, 219, 349, 351

  Huan Wang, 34

  huang di, 28

  Hue. See Huế

  Hue Radio Station, 277, 278

  Huế, 8, 30, 34, 38, 48, 92, 108, 110, 113, 114, 117, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 130, 131, 134, 135, 137, 138, 142, 146, 155, 172, 270, 278, 283, 285, 298

  Hugo Victor, 169

  Hundred Yue, 12

  Hùng, 18, 20, 21, 23, 102

  Hungary, 295

  Hương Khê, 132

  Hương Rừng Cà Mau, 305

  hương ước, 74

  Hữu Thanh, 173

  Hurrah the Combatants of Điện Biên, 262

  Huy Cận, 206, 261, 321

  Huy Thông, 207, 208

  Huyện Khê, 114

  Huỳnh Phú Sổ, 194

  Huỳnh Sanh Thông, XIII

  Huỳnh Tấn Phát, 274

  Huỳnh Tịnh Của, 144

  Huỳnh Thiên Kim, 164

  Huỳnh Thúc Kháng, 158, 224

  Huỳnh Văn Thanh,, XIV

  H'zen Lên Rẫy, 370

   

  I

   

  I.C.P. See Indochinese Communist Party

  Ia Drang Valley, 325

  India, 11, 34, 49, 60, 107, 118, 342, 370

  Indianized states, 34, 60

  Indochinese Communist Party, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 194, 195, 196, 197, 218, 228, 224

  Indochinese Federation, 225, 226, 228, 231, 233

  Indochinese General Services, 148

  Indochinese peninsula, 9, 60, 190

  Indonesia, 61, 108, 295, 353

  Indonesian archipelago, 60

  Indonesians, 12

  Indrapura, 62

  International Commission of Supervision and Control, 259

  International Monetary Fund, 339

  international trusteeship, 247

  Internet, XI

  Inukai, 154

  invasion of Cambodia, 289

  invasion of Laos, 289

  Islam, 9, 61, 168

  Island of Guiana, 184

  isthmus of Kra, 60

   

  J

   

  Jade Emperor, 47, 48

  Jagdish Sharma, XIII

  Japan, 49, 89, 106, 108, 139, 152, 153, 154, 156, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 217, 218, 247, 338, 342

  Japanese Military Police, 194

  Japanese surrender, 199, 217

  Jesus, 168

  Jia Ren Qi Yu, 159

  Jiao Zhi, 24, 25, 30, 93

  Jiao Zhou, 37

  Jin, 37

  Jiu Zhen, 24, 25, 30

  Joan of Arc, 168

   

  K

   

  Kang Youwei, 153

  karma, 48, 139

  Kauthara, 60

  Keio Gifuku University, 157

  Khải Định, 158, 169

  Khái Hưng, 210, 213

  Khánh Hậu, 14

  Khánh Ly, 300

  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, 143

  Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, 143

  Khe Sanh, 325

  Khmer, 9, 34, 47, 125, 255

  Khmers Rouges, 338

  Khó không khó ba đời, 74

  Khu Rừng Lau, 299

  Khu Trù Mật, 275

  Khúc Độc Thoại Thị Mầu, 370

  Khúc Thừa Dụ, 40

  Kiến Phước, 130

  kiêu binh, 108

  Kim Trọng, 139

  Kim Vân Kiều, 139, 142

  King of An Nam, 38

  kinh, 8, 11, 19

  Kinh Lược, 131, 146

  Korea, 38, 49, 111, 152, 255, 256, 353, 354, 370

  Kunming, 198

  Kỹ Nghệ Lấy Tây, 212

  Ký Sự Cao Lạng, 264

   

   

  L

   

  Lá Bối, 300

  La Cloche Fêlée, 170, 171

  Lá Diêu Bông, 263, 369

  La Sơn Phu Tử. See Nguyễn Thiếp

  Lạc Long Quân, 18

  Lady Triệu, 35, 36, 50

  lai hoá, 94

  Lâm Ấp, 34

  Làm Đĩ, 212

  Lâm Sơn, XIII

  Lâm Tấn Phát, 35, 174, 263

  land reform, 287, 314

  Lạng Sơn, IX, 80, 190, 198, 339

  Lao Động Party, 323, 335, 336

  Lao Tzu, 46

  Lao Zi, 46

  Laos, 6, 8, 34, 104, 125, 131, 145, 190, 225, 228, 245, 247, 249, 252, 255, 258, 259, 289

  Laozi, 168

  Last Night I dreamed of Peace, 371

  law 10/59, 272

  Lấy Chồng Chung, 140

  lễ, 67

  Lê Chất, 143

  Lê Chiêu Tông, 104

  Lê Đại, 157

  Lê Đại Hành, 59

  Lê Đạt, 317

  Lê Đông Phương, XIV

  Lê Hiến Tông, 104

  Lê Hoàn, 59, 60, 62

  Lê Hồng Phong, 186

  Lê Lợi, 95, 98, 99

  Lê Long Đĩnh, 62

  Lê Long Việt, 62

  Lê Lựu, 357

  Lê Ngọc Hân, 115

  Lê Phổ, 214

  Lê Quang Liêm, 164

  Lê Quí Đôn, 112

  Lê Tấn Phước, XIV

  Lê Thánh Tông, 100, 101, 103

  Lê Thương, 216

  Lê Trí Viễn, 130

  Lê Văn Duyệt, 125

  Lê Văn Đệ, 214, 215

  Lê Văn Hoạch, 236

  Lê Văn Hưu, 102

  Lê Văn Khôi, 125, 126

  Leclerc Jacques, 219

  Legislative elections, 336

  Lenin, 166, 309

  Lều Chõng, 213

  Liang, 37, 41

  Liang Qichao, 153, 154, 159

  Library of Congress, XI

  Lịch Sử Việt  Nam 1897-1914, 133

  Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, 143

  Liên Việt. See Hội Liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam

  limited  war, 327

  linga, 61

  Lính Cách Mệnh, 180

  Lời Tỏ Tình Mùa Xuân, 369

  Long An, 14

  Long Xuyên, 194, 273

  Lords of the South, 106

  Lúa mọc trên chì, IX, 230

  Lục Vân Tiên, 142

  Lương. See Liang

  Lương Lập Nham, 154

  Lương Ngọc Quyến, 163

  Lương Quang Tuấn, IV

  Lương Văn Can, 157, 163

  Lutte La, 188, 189

  Lưu Hữu Phước, 216

  Lưu Ly, 358

  Lưu Quang Vũ, 365

  Lưu Trọng Ninh, 371

  Luỹ Thầy, 111

  Lý Bí, 37

  Lý Công Uẩn, 62, 63

  Lý Chánh Trung, XIV, 300

  Lý Đạo Thành, 12

  Lý Khánh Vân, 63

  Lý Nam Đế, 37

  Lý Thường Kiệt, 12, 63, 64, 65

  Lý Thuỵ, 180

  lý trưởng, 75

  Lycée Chasseloup Laubat, 170

  lyricism, 173, 262, 320, 357

   

  M

   

  M.A.C.V. See Military Assistance Command in Vietnam

  M.R.C. See Military Revolutionary Council

  Ma Văn Kháng, 361

  Ma Yuan, 33

  Mạc Cữu, 109, 111

  Mạc Đăng Doanh, 104

  Mạc Đăng Dung, 104

  Mặc Ðỗ, 300

  Mạc Thiên Tích, 111

  Macau, 107

  mad poet, 302

  Maddox, 281

  Mahabharata, 49

  Mái Đình Làng Biển, 370

  Mai Hắc Đế, 39

  Mai Lảo Bạng, 154 

  Mai Thảo, 298, 300

  Mai Thúc Loan, 39, 55

  Maison Centrale. See Hoả Lò

  Malacca, 107

  Malayan peninsula, 60

  Malayo-Polynesian, 9, 12, 34, 60

  Malays, 12

  Mandarin Road, 135

  mandarinal examinations, 45, 50, 66, 119, 213

  mandate of Heaven, 116, 237

  Mao Tsetung, 27

  Mao Zedong, 246

  March 6 Convention, 226, 227, 231

  Marx Karl, 179, 309

  Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, 274

  Mặt Trận Thống Nhất Quốc Gia, 239

  Mây Trắng Bay Về, 370

  maya, 139

  Mê Lộ, 360

  Mê Thảo -  Thời Vang Bóng, 372

  Mekong river, 3, 6, 125

  Mendès-France Pierre, 258

  Merlin Martial, 167

  Mesolithic, 16

  Michelin, 149

  Midway, 287

  Military Academy, 251

  Military Assistance Command in Vietnam, 276, 296

  military madarinate, 72

  Military Management Committee, 334, 335

  Military Order #1, 200

  Military Revolutionary Council, 279

  Ming, 11, 41, 43, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 102, 104, 105, 109

  Minh Đức, 104, 317

  Minh Hương, 11, 109

  Minh Mạng, 71, 122, 123, 124, 125, 126, 135, 143

  Mình Với Bóng, 156

  Misérables Les, 169

  mò tôm, 220

  modus vivendi, 231, 232, 233, 236, 238

  Mohamet, 61, 168

  moksha, 48

  Mon-Khmer, 11

  Mon-Khmer languages, 11

  Mongols, 12, 43, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 90

  monsoon, 8

  Montesquieu, 152

  Moscow, 186, 328

  Mount Độ, 16

  Mount Tản, 172

  Mouttet Marius, 231

  Một Cỏi Tâm Linh, 371

  Một miếng giữa làng hơn một sàng dưới bếp, 75

  Một sứ  giả Việt  Nam thăm Batavia, 137

  Muà Đông Năm 1946, 371

  Mùa Lá Rụng Trong Vườn, 361

  Mukden, 152

  Mường, 9

  Mus Paul, 236, 237

  musical chairs, 279

  Mỵ Châu, 22

  Mỹ Diệm, 274, 326

  Mỹ Nguỵ, 326Mỹ Sơn, 60

  Mỹ Tho, 11, 115, 251, 273

  Myanma, 6, 8, 65

   

   

  N

   

  N.C.R.C. See National Council of Reconciliation and Concord

  N.L.F. See National Liberation Front

  N.L.F. of S.V.N. See National Liberation Front of South Vietnam

  Nagasaki, 107, 199

  Nam Bình Vương, 60, 64

  Nam Cao. See Trần Hữu Tri

  Năm Châu, 215

  Nam Ðịnh, 129

  Nam Phong, 165, 172

  Nam Quốc Vĩ Nhân, 157

  Nam Tiến, 65

  Nam Triều. See Southern Dynasties

  Nam Việt, 22, 24, 30, 37, 122

  Nam Xương, 175

  Nan Hai, 22

  Nan Han, 41

  Nan Yue, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 122

  Nan Zhao, 40, 79

  Nắng Trong Vườn, 212

  National Association of Writers, 361

  National Council of Reconciliation and Concord, 295, 297

  National Democratic Front, 189

  National Liberation Front of South Vietnam, 274, 275, 277, 282, 283, 285, 287, 289, 291, 298, 305, 323, 336

  National Literature and Arts Prize, 318

  Neolithic, 16

  Nét Ca Trù Ngày Xuân, 370

  never forget, 348

  New Economic Zones, 335

  New Poetry, 204, 205, 207, 212

  New York Public Library, 359

  New York Times The, 288

  Ngã Ba Đồng Lộc, 372

  Ngày Nay, 209

  Ngày Quốc Hận, 270

  Ngày Vĩ Đại, 356

  ngăn sông, cấm chợ, 340

  Nghệ An, 71, 119, 129, 130, 134, 181, 183, 315

  Nghị Trai. See Phùng Khắc Khoan

  Nghị Trai Thi Tập, 111

  Ngô. See Wu

  Ngô Đình Diệm, 185, 250, 253, 254, 257, 258, 260, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 277, 278, 279, 281, 283, 326

  Ngô Đình Nhu, 257, 278

  Ngô Đình Thục, 278

  Ngô Đức Kế, 158

  Ngô family, 271

  Ngô Mạnh Long, XIV

  Ngọ Phong. See Ngô Thì Sĩ

  Ngọ Phong Văn Tập, 111

  Ngô Quyền, 41, 54, 83

  Ngô Sĩ Liên, 26, 28, 29, 38, 102

  Ngô Tất Tố, 213

  Ngô Thì Sĩ, 111

  Ngô Văn Chiêu, 168

  Ngoạ Long Cương, 111

  ngoạ triều, 62

  Ngọc Hoàng Điện, 47

  Ngọn Quốc Kỳ, 262

  Ngũ Kinh, 44

  Ngược Giòng Nước Lũ, 362

  Người Con Gái Mặc Quần, 303

  Người Con Gái Việt Nam, 320

  Người Học Trò, 212

  Nguyễn Ái Quốc, 166, 180, 183, 195, 197

  Nguyễn An Ninh, 167, 170, 171, 188, 198

  Nguyễn Ánh, 118, 119, 120, 122

  Nguyễn Bá Học, 176

  Nguyễn Bá Tước, XIV

  Nguyễn Bính, 206, 262

  Nguyễn Bỉnh Khiêm, 105, 110, 169, 229

  Nguyễn Công Hoan, 176

  Nguyễn Cư Trinh, 111

  Nguyễn Cường, 370

  Nguyễn Ðình Chiểu, 127

  Nguyễn Du, 139, 140, 142, 304

  Nguyễn Duy, 357

  Nguyễn Dử, 110

  Nguyễn Đình Chiểu, 142

  Nguyễn Đình Đầu, 300

  Nguyễn Gia Thiều, 112

  Nguyễn Gia Trí, 215

  Nguyễn Hải Thần, 154, 224, 232

  Nguyễn Hoàng, 105, 106, 108

  Nguyên Hồng, 321

  Nguyễn Huệ, 98, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121

  Nguyễn Huy Tự, 112

  Nguyễn Huy Tưởng, 264

  Nguyễn Huỳnh Đức, 14

  Nguyễn Hữu Huân, 142, 144

  Nguyễn Hữu Kim, 175

  Nguyễn Hữu Thọ, 274

  Nguyễn Kim, 104, 105

  Nguyễn Kim Hoa, XIV

  Nguyễn Khánh, 279, 280, 282

  Nguyễn Khắc Hiếu, 172

  Nguyễn Khắc Nhu, 181

  Nguyễn Khắc Trường,, 361

  Nguyễn Khuyến, 174

  Nguyễn Lộ Trạch, 138

  Nguyễn Lữ, 116

  Nguyễn Mạnh Tường, 316, 317

  Nguyễn Minh Chiếu, 164

  Nguyễn Ngọc Bích, XIV

  Nguyễn Ngọc Lan, 300

  Nguyễn Nhạc, 113, 114, 115, 116, 119

  Nguyễn Phan Chánh, IX, 215

  Nguyễn Phan Long, 147

  Nguyễn Phúc Chu, 109

  Nguyễn Phúc Nguyên, 106

  Nguyễn Quang Toản, 119

  Nguyễn Quyền, 157

  Nguyên Sa, 301, 304

  Nguyễn Sáng, 317, 365

  Nguyễn Sen, 262

  Nguyễn Sỹ Tế, 300

  Nguyễn Tấn Được,, 147

  Nguyễn Thần Hiến, 154

  Nguyễn Tuân, 212, 321

  Nguyễn Tự. See Nguyễn Dử

  Nguyễn Tư Nghiêm, 365

  Nguyễn Tường Lân, 211

  Nguyễn Tường Long, 211, 224

  Nguyễn Tường Tam, 209, 210, 211, 224, 227, 232, 261, 298

  Nguyễn Thái Học, 181, 198

  Nguyễn Thế Thanh, XIV

  Nguyễn Thế Truyền, 167

  Nguyễn Thị Lộ, 100

  Nguyễn Thiện Kế, 174

  Nguyễn Thiếp, 119

  Nguyễn Thiệu, 112

  Nguyễn Thung, 114

  Nguyễn Thượng Hiền, 154

  Nguyễn Trãi, 50, 95, 100, 101, 103

  Nguyễn Tri Phương, 127, 129

  Nguyễn Trung Trực, 142

  Nguyễn Trường Tộ, 137, 138

  Nguyễn Văn Hiếu, 274

  Nguyễn Văn Hinh, 251

  Nguyễn Văn Ninh. See Nguyễn An Ninh

  Nguyễn Văn Ngọc, 8, 48, 51, 53

  Nguyễn Văn Nguyễn, 188

  Nguyễn Văn Sâm, 164

  Nguyễn Văn Siêu, 143

  Nguyễn Văn Tạo, 167, 188

  Nguyễn Văn Tâm, 251, 252, 253, 254

  Nguyễn Văn Tường, 130, 131

  Nguyễn Văn Thành, 123

  Nguyễn Văn Thinh, 164, 227, 232

  Nguyễn Văn Thương, 216

  Nguyễn Văn Trung, 300

  Nguyễn Văn Vĩnh, 165

  Nguyễn Văn Xuân, 233, 241, 242, 243, 245

  Nguyễn Vỹ, 299, 305

  Nguyễn Xuân Ôn, 144

  Nhà Mẹ Lê, 212

  Nha Trang, 60, 113, 193, 298

  Nhạc Tây, Lời Ta, 215

  nhân, 69

  Nhân Văn, 316, 317, 321, 323

  Nhân Văn Giai Phẩm, 317, 321, 323

  Nhất Định Thắng, 316, 318, 319

  Nhất Linh. See Nguyễn Tường Tam

  Nhật Nam, 30

  Nhị Độ Mai, 142

  nhị thập bát tú., 103

  Nhìn Từ Xa Tổ Quốc, 357

  nhịp ba, tình yêu, tự do, mãi mãi, 300

  Như Đi Trong Mơ, 356

  Những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ cuối thế kỷ XIX, 138

  Những Người Ở Lại, 264

  Những Thiên Đường Mù, 358

  Nín Đi, Em Ơi, 370

  No man's  Land, 358

  Noble Eight Fold Path, 48

  Nội Bài, 21

  Nỗi Buồn Chiến Tranh, 361

  nội tướng, 50

  nôm, 40, 44, 85, 86, 87, 92, 103, 107, 110, 112, 119, 120, 139, 140, 142, 159, 172

  non nước, 173

  normalization of relations, 338, 354

  Northern Dynasty, 105

  Novel without a name, 358

  núi Bà Đen, 6

  Núi Cứu Quốc, 263

  Núi Sam, 6

  Núi Sập, 6

  nước non, 173

   

   

  O

   

  Office of Strategic Services, 198, 221

  Okubo, 154

  Ôn Như. See Nguyễn Gia Thiều

  Ông Lão Mài Gươm, 262

  Ông Nghị Ngốc, 175

  Opium War, 224

  Oplan 34A, 280

   

  P

   

  P.C.G.V. See Provisional Central Government of Vietnam

  P.G.S.V. See Provisional Government of South Vietnam

  P.R.C. See People's Republic of China,

  P.R.G. See Provisional Revolutionary Government

  P.R.G. of S.V.N. See Provisional Revolutionary Government of South Vietnam

  P.R.K. See People's Republic of Kampuchea

  Pắc Pó, 195, 196

  Pacific Ocean, 3

  Pacified  Protectorate of the North, 38

  Pali, 49

  Pan Gu, 3

  Panduranga, 60

  Papillon, 184

  Paradise of the blind, 358

  Paris, 118, 128, 133, 137, 172, 219, 227, 228, 229, 231, 236, 237, 240, 243, 256, 286, 287, 291, 292, 293, 296, 297, 328, 359

  Paris government, 128

  Paris Peace Accords, 293

  Patenôtre-Nguyễn Văn Tường treaty, 130

  Pax Americana, 327

  Peace is at hand, 292

  Pearl Harbor, 196

  Pentagon Papers, The Senator Gravel Edition The, 248

  People Liberation Army, 200

  People's Army of Vietnam, 335, 363

  People‘s Congress, 201

  People's Republic of China, 246, 249, 255, 260, 291, 322, 323, 337

  People’s Republic of Kampuchea, 338, 339

  People's Revolutionary Committee, 335

  Percival John, 127

  Pétain Philippe, 192 Phạm Công Tắc, 194

  Phạm Duy Tốn, 176

  Phạm Hồng Thái, 167, 179

  Phạm Huy Thông. See Huy Thông

  Phạm Ngọc Điệp, IV, 2, 4

  Phạm Ngũ Lão, 13, 79

  Phạm Quỳnh, 165, 185

  Phạm Tuấn Tài, 181

  Phạm Thị Hoài, 360

  Phạm Văn Đồng, 305

  Phạm Văn Ngởi, 164

  Phạm Việt Tuyền, 299

  Phan Bá Ngọc, 154

  Phan Bội Châu, 133, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 170, 172, 198

  Phan Bội Châu and the Đông Du Movement, 156

  Phan Cự Đệ, 205

  Phan Châu Trinh, 158, 159, 160, 166, 170, 172

  Phan Chu (or Châu) Trinh, 156

  Phan Chu Trinh, 171

  Phan Đình Phùng, 132, 198

  Phan Huy Chú, 137, 143

  Phan Huy Ích, 112

  Phan Huy Lê, 137

  Phan Khôi, 316, 317

  Phan Phát Sanh, 161

  Phan Rang, 34, 60, 109, 118, 298

  Phan Thanh Giản, 71, 72, 73, 137, 142

  Phan Trần, 142

  Phan Văn Chánh, 188

  Phan Văn Đạt, 142

  Phan Văn Hoàng, XIV

  Phan Văn Hùm, 188

  Phan Văn Trường, 166

  Phan VănTrị, 143

  Phan Xích Long, 161

  Pháp Việt Đề Huề., 164

  Phật Thệ. See Vijaya

  phép vua thua lệ làng, 13, 74

  Phi Lạc, 265

  Phi Lạc Náo Hoa Kỳ, 265

  Phi Lạc Sang Tàu, 265

  Philippines, 108, 193

  Phó Đức Chính, 181

  Phò Lê, Diệt Trịnh, 115

  Phong Hoá, 209

  phong thủy, 53

  Phong Trào Thơ Mới, 205

  Phố Hiến, 107, 108

  phố Phái, gái Liên, 365

  Phổ Thông, 299, 305

  Phú Cát, Bình Định, 7

  Phù Đổng, 20

  Phụ Nữ Tân Văn, 188

  Phú Xuân, 108, 116, 122

  Phú Yên, 109

  Phùng Cung, 317

  Phùng Hưng, 14, 39, 55, 86

  Phùng Khắc Khoan, 111

  Phùng Nguyên, 16

  Phùng Quán, 317, 318

  Phùng Văn Cung,, 274

  Phương Đình. See Nguyễn Văn Siêu

  Pigneau de Béhaine, 118

  Pignon Leon, 245

  Plei Mei, 325

  Pleiku, 282

  Pnom Penh, 6, 338

  Poland, 295

  policy of renovation, 340, 342

  Politburo, 313

  political pluralism, 352

  Political Theses, 183

  Pondichery, 11

  Popular Front, 188, 189

  Porter Gareth, 246, 260

  Portuguese expansion, 107

  postal system, 135

  Poulo Condore. See Côn Nôn

  Prince Cảnh, 118

  Prince Sihanouk, 279, 288

  Princess Ang Mey, 124

  Protectorate of Annam, 130

  Protectorate of Tonkin, 129, 130

  Provincial Chief Administrator, 147

  Provisional Central Government of Vietnam, 243, 244, 245, 250, 254

  Provisional Government of Independent Vietnam, 198

  Provisional Government of South Vietnam,  242

  Provisional Revolutionary Government, 201, 202, 288, 294, 296, 297, 298, 335

  Provisional Revolutionary Government of South Vietnam, 288

   

  Q

   

  Qi, 37

  Qian Long, 29, 98, 121

  Qin, 21, 22, 25

  Qing, 98, 99, 109, 116, 117, 119, 121, 122, 123

  Qu Lien, 34, 60

  Quách Thoại, 300

  quân đạo, 45

  quan họ, 370

  quân tử, 44, 45, 73

  Quảng Bình, 65, 106

  Quảng Nam, 60, 61, 62, 71, 72, 92, 103, 114, 158, 184

  Quảng Ngãi, 92, 184

  Quang Phục Hội, 160, 195

  Quang Thuận, 101, 102, 103

  Quảng Trị, 65, 84, 105, 291, 298

  Quang Trung, 116

  Quê hương, 305

  Queen  Dowager, 131

  Quên, 207

  Qui Nhơn, 114, 116, 119, 282, 298

  quốc ngữ, 44, 107, 144, 151, 158, 166, 170, 171, 172, 173, 176, 221

  Quốc Tử Giám, 66

  Quỳnh Lưu, 315

  Quỳnh Văn cultures, 16

   

  R

   

  R.V.N. Air Force, 283

  R.V.N. See Republic of Vietnam

  Rạch Gầm, 115

  Ramayana, 49

  Red river. See Sông Hồng

  reeducation centers, 335, 357

  Renovation, 317, 340

  Republic of Cambodia, 288

  Republic of Vietnam. See Việt Nam Cộng Hoà

  Resident of France, 147

  reunification of the country, 120, 335, 356

  Rockpile, 325

  Roll of the Freedom Drum The, 170

  Rolling Thunder, 282

  Rousseau, 152

   

  S

   

  S.E.A.T.O. See South East Asian Treaty Organization

  Sài Gòn, 6, 47, 81, 101, 109, 118, 128, 129, 135, 147, 148, 159, 161, 164, 171, 193, 194, 201, 214, 218, 219, 226, 234, 236, 251, 257, 268, 269, 270, 273, 274, 278, 279, 281, 282, 283, 285, 289, 292, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 334, 335, 336, 339, 341, 349

  Sãi Vãi, 112

  Saigon. See Sài Gòn

  Saigon City Council, 188

  Saint-Exupéry, 301

  Salmon Claudine, 137

  samsara, 48

  Sáng Tạo, 298, 299

  Santé Prison, 158, 159

  Sanskrit, 49

  Sao Chiến thắng, 321

  Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, 369

  Sarraut  Albert, 164, 186

  Sáu Lầu, 175

  School of Fine Arts of Indochina, 214

  secret plan to end the war, 286, 287

  Security Council, XII, 356

  self-reliance, 342

  self-sufficiency, 74, 342

  Shakespeare, 301

  Shakyamuni, 48, 52

  Shameen, 167

  Shanghai, 155

  Shiva, 61

  Sino-Indian, 49

  Sino-Vietnamese, 12, 40, 44, 56, 59, 85, 86, 87, 91, 110

  Six Provinces, 142

  Snow Edgar, 27

  Số Đỏ, 212

  Sơ Tuyển Văn Thơ Yêu Nước Và Cách Mạng, 130

  Soaring Dragon City. See Thăng Long Thành

  social and cultural purification, 335

  Social Sciences Institute, 208

  Socialism in One Country, 187

  Socialist Republic of Vietnam. See Việt Nam Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa

  Sơn Nam, 305

  son of Heaven, 27, 15, 26, 56, 116

  Sơn Tây, 129, 172

  Sơn Tinh, 20

  Sơn Vi culture, 16

  Song, 37, 50, 56, 58, 59, 64, 79, 80, 139, 159, 174, 201, 336

  Sông Cữu Long, 5

  Sông Đà, 5, 172

  Sống Đạo, 300

  Sông Hồng, 3, 5, 79, 80, 82, 93, 128, 244, 249

  Sông Lô, 5

  Sorrow of war The, 361

  Soviet Union, 180, 198, 255, 299, 328, 337

  Soviets of Nghệ Tĩnh The, 183

  South East Asian Treaty Organization, 268, 281

  Southeast Asia, 6, 16, 33, 34, 60, 138, 145, 193, 199, 267, 336

  Southern Dynasties, 37

  Southern Dynasty, 105

  Souverains et Notabilités d'Indochine, 192

  spraying of herbicides, 276

  Sri Lanka, 47

  Srivijaya, 60

  Stalin, 187, 320

  State Committee for Cooperation and Investment, 342

  State Committee for External Economies, 342

  Stone Robert, 359

  straits of Malacca, 60

  strategic hamlets, 275, 277

  sứ quân, 55

  Sui, 37, 38

  summitry of francophone countries, 356

  Sun Yat Sen, 154, 169, 179, 181

  Sùng Chính Viện, 119

  supertitious practices, 356

  Suy tôn Ngô Tổng Thống, 271

   

  T

   

  Tạ Quang Bửu, 259

  Tạ Thành Kỉnh, 264

  Tạ Thu Thâu, 167, 188

  Tạ Trọng Hiệp, 137

  Taboo, 215

  Taiwan, 27, 353, 355

  talawas.org, 264, 304, 360

  Tale of Kiều, 49

  tam gíáo khoa, 66

  Tamer of the Waves, 33

  Tản Đà. See Nguyễn Khắc Hiếu

  Tang, 38, 39, 40, 99, 103

  Tao Te Ching, 46

  Tạp Chí Cộng Sản, IX, 186

  Tắt  Đèn, 213

  Tâm Tâm Xã, 167, 179

  Tần. See Jin

  Tân Đính Luân Lý Giáo Khoa, 158

  Tân Đính Quốc Dân Độc Bản, 157

  Tân Nhạc, 215

  Tân Trào, 201

  Tân Văn Hoá Tùng Thư, 170

  Tân Việt Cách Mạng Đảng, 179, 182

  Tập Thơ Yêu Nước, 262

  Tây Đô, 90, 104

  Tây Ninh, 6, 168, 169, 194

  Tây Sơn, 107, 113, 114, 116, 119, 120, 139

  Team of Agrarian Reform, 314

  Temple of Literature, 66, 69, 70

  Tề. See Qi

  Tết Offensive, 285, 289, 327

  Thạch Lam. See Nguyễn Tường Lân

  Thai, 8, 118, 124, 125

  Thái Bạch, 159

  Thái Bình, 161

  Thái Nguyên, 162, 163

  Thái Phiên, 162

  Thailand, 6, 8, 34, 49, 65, 110, 118, 125, 138, 180, 190, 338, 339, 353

  Thẩm Thệ Hà, 264

  thần, 13

  Thần Chung, 170, 188

  Thân Phận Của Tình Yêu, 361

  Thăng Long Thành, 63

  Thánh Dóng, 21

  Thanh Hoá, 16, 90, 95, 104

  thành hoàng, 13

  Thanh Liệt, 14

  Thanh Niên, 179, 180, 181, 182

  Thanh Niên Cộng Sản Đoàn, 179

  Thanh Niên Tiền Phong, 201

  Thanh Tâm Tuyền, 298, 299

  Thanh Tùng, 369

  Thất Sơn, 6

  Thavibu Gallery, IV

  Theravada, 47

  Thế Lữ, 205, 212

  Thề Non Nước, 173

  Thị Nỡ, 213

  Thi Sách, 32

  Thi Văn Quốc Cấm Thời Pháp Thuộc, 159

  thiên hạ. See under Heaven

  Thiên Nam Dư Hạ Tập, 103

  Thiên Nam Ngữ Lục, 112

  Thiên Sứ, 360

  Thiệu Trị, 122, 123, 124

  Third Communist International, 180

  Third International, 187

  Thổ minority, 190

  Thơ Điên, 207

  Thơ Mới. See New Poetry

  Thời Vụ Sách, 138

  Thời Xa Vắng, 357

  Three Frontiers, 289

  Three Russian Heroines, 170

  Thu Hương, 265

  Thuận Thiên, 98

  Thục Phán, 21

  Thuý Kiều, 139

  Thủy Tinh, 20

  thuyền nhân, 337

  Thư Thất Điều, 159

  Thương Nhớ Đồng Quê, 370

  Tibetan, 6, 51

  Ticonderoga, 281

  Tiền Lý, 37

  Tiền Phong, 180

  Tiến Quân Ca, 201, 216, 336

  Tiếng Gọi Thanh Niên, 216

  Tiếng Vĩ Cầm ở Mỹ Lai, 371

  Tiết Độ Sứ, 25, 59

  Tiêu Sơn Tráng Sĩ, 211

  Tiểu Thuyết Vô Đề, 358

  Tiger of Cai Lậy The, 251

  Timor, 107

  Tin Sáng, 300

  Tỉnh Quốc Hồn Ca, 159

  To build up the position of the leadership after the errors committed during the agrarian reform, 316

  Tô Hoài, 262, 321

  Tố Hữu, 208, 209, 261, 262, 320, 321

  tố khổ, 314

  Tố Như, 139

  Tố Tâm, 176

  Tôi không còn cô độc, 300

  Tôi sẽ đi thăm, 301

  Tokugawa, 108

  Tôn Thất Thuyết, 130, 131

  Tôn Thất Viên, XIV

  Tôn Thọ Tường, 143

  Tồn Việt Thư Xã, 170

  Tống. See Song

  Tổng Đốc, 148

  Tonkin Gulf Resolution, 281, 282, 289

  Tong Meng Hui, 154

  Tour de France, 192

  Tours, 166

  Tours of Indochina, 192

  Trà Kiệu. See Indrapura

  Trách Chiêu Hổ, 141

  trade agreement, 327, 355

  Trà Kiệu, 60

  Trần Bình Trọng, 13, 79

  Trần Cao Vân, 161

  Trần Dần, 315, 316, 317, 318

  Trần Đức Thảo, 317

  Trần Hưng Đạo, 12, 79, 81

  Trần Hữu Tri, 213

  Trần Khánh Giư, 210, 213

  Trấn Ninh, 103

  Trần Nhật Duật, 12, 79

  Trần Phú, 183

  Trần Phương Liên, XIV

  Trần Quang Khải, 13, 79, 81

  Trần Quốc Toản, 13, 79

  Trần Quý Cáp, 158

  Trấn Tây Thành, 124

  Trần Tế Xương, 174

  Trần Tiến, 369

  Trần Tiêu, 213

  Trần Tuấn Khải, 174

  Trần Thanh Hiệp, 300

  Trần Trọng Kim, 97, 199

  Trần Văn Đỗ, 258

  Trần Văn Đôn, 164

  Trần Văn Giàu, 133, 167, 186

  Trần Văn Toàn, 300

  Trần Văn Thạch, 167, 188

  Trần Văn Thuỷ, 371

  Trần Viết Ngạc, IV, XIV, 155

  Trạng Trình, 110, 229

  treaty of 1862, 127

  treaty of 1874, 129

  Tri Huyện, 148

  Tri Phủ, 148

  Tribune Indigène La, 170

  Tribune Indochinoise La, 164, 170

  Triệu Ẩu, 35, 50

  Triệu Đa ̀, 22

  Triều Khúc, 14

  Triệu Thị Trinh. See Triệu Ẩu

  Triệu Văn Vương, 26

  Trịnh Công Sơn, 300

  Trịnh Đình Thảo, 274

  Trịnh Hoài Đức, 143

  Trịnh Kiểm, 105

  Trịnh Tùng, 105

  Trịnh Tráng, 106

  Trịnh Văn Cấn, 163

  Trịnh Văn Mạnh, XIV

  Trở Về, 370

  Trọng Thủy, 22

  Trotsky Leon, 187

  Trotskyists, 187, 188, 189

  Trúc Lâm, 315

  Trúc Ông. See Đặng Thuỳ

  Trung Lập Báo, 188

  Trưng sisters, 14, 31, 34, 36, 43, 50

  Trung Ương Hoàng Đế, 115, 117

  Trước Vành Móng Ngựa, 211

  Trương Ái Chủng, 175

  Trương Bửu Điện, XIV

  Trương Bửu Khánh, XIV

  Trường Chinh, 315

  Trương Đại Lượng, 164

  Trương Định, 142

  Trương Lực Marcelino, IV

  Trương Minh Giảng, 124, 125

  Trương Minh Ký, 144

  Trương Phúc Loan, 113

  Trương Quang Đản, 129

  Trường Sơn, 3

  Trương Tửu, 316

  Trương Văn Bền, 147, 164

  Trương Vĩnh Ký Petrus, 144

  Truyền Kỳ Mạn Lục, 111

  Truyện Tây Bắc, 263

  Từ Ấy..., 208

  Tự Do, 170, 225, 299, 341

  Tự Do Tùng Thư, 170

  Tự Đức, 13, 19, 122, 124, 130, 131, 132, 138

  Tự Lực Văn Đoàn, 209, 210, 211, 212, 215

  Tử Phác, 315, 316, 317

  Tứ Thư, 44

  Tú Uyên, 112

  Tú Xương, 174, 212

  Tuần Lễ Vàng, 221

  Tuần Vũ, 148

  Tuấn, Chàng Trai Đất Việt, 305

  Tục Ngữ Phong Dao, 18, 48, 51, 53

  Tục Ngữ, Ca Dao, Dân Ca Việt Nam, 19

  Tương Phố, 175

  Tuỳ. See Sui

  Tuyên Ngôn Độc Lập, 204

  Tuyển Tập Thơ Việt Nam, 1975-2000, 363

   

  U

   

  U Hoài, 299

  U.S.A, 247, 255, 256, 258, 260, 267, 269, 272, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 323, 325, 326, 327, 338, 339, 342, 345, 351, 354, 359

  under Heaven, 45

  Union of Socialist States of Indochina, 187

  United Nations, XII, 260, 321, 339, 356

  United Nations General Assembly, 356

  United Socialist States of Asia, 187

  United Socialist States of the World, 187

  University of Hanoi, 179, 192

  ủng hộ cuộc đấu tranh thần thánh của miền Nam, 323

  US Embassy, 285

  USSR, 246, 249, 260, 322, 323, 337

  Uỷ Ban Nhân Dân Cách Mạng, 200

   

  V

   

  V.C. See Việt Cộng

  Vạn Hạnh, 62, 78

  Vạn Xuân, 37

  Vang Bóng Một Thời, 213

  Vatican flags, 278

  Vauban, 123

  Văn Cao, 201, 216, 317

  Văn Hoá Ngày Nay, 298

  Văn Lang, 18, 20, 23

  Văn Miếu, 66

  Văn Minh Tân Học Sách, 157

  Văn tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc, 128

  Văn Thân, 152

  Veterans of War, Veterans of Peace, Author Biographies, 363

  Vichy government, 190, 192

  Vichy regime, 192, 247

  Viện Khảo Cổ, 270

  Vientiane, 125

  Việt Bắc, 249

  Việt Cộng, 275, 334

  Việt Gian, 220

  Việt Linh, 372

  Việt Minh, 196,  198, 200, 201, 218, 219, 220, 223, 232, 236, 238, 239, 248, 274, 299, 313

  Viet Minh. See Việt Minh

  Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, 195, 223

  Việt Nam Cộng Hoà, 216, 246, 258,269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 296, 297, 298, 305, 322, 326, 335, 336, 369

  Việt Nam Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa, 187, 318, 348

  Việt Nam Cộng Sản Đảng. See Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, 202, 209, 210, 211, 216, 217, 218, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 258, 260, 261, 263, 264, 266, 267, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 305, 313, 314, 318, 321, 323, 325, 327, 328, 335, 336, 338, 339, 357

  Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, 196

  Việt  Nam Giải Phóng Quân. See Vietnam Liberation Army

  Việt Nam Mến Yêu, 264

  Việt Nam Muôn Năm, 280

  Việt Nam Nghìn Dặm, 262

  Việt Nam Quang Phục Hội, 154

  Việt Nam Quốc Dân Đảng, 181

  Việt Nam Quốc Sử Lược, 157

  Việt Nam Sử Lược, 97

  Việt Sử Tiêu Án, 111

  Vietnam Crisis, A Documentary History, 241

  Vietnam Liberation Army, 200

  Vietnam war, 240, 281, 282, 286, 328

  Vietnam Workers Party. See Đảng Lao Động Việt Nam

  Vietnamese Communist Party. See Đảng Cộng Sản Việt                     Nam

  Vietnamese identity, 38

  Vietnamization, 287, 288, 290

  Vijaya, 60, 62, 65

  Vĩnh Long, 72, 278

  Vĩnh Ninh, 14

  Vinh Quy, 71

  Vĩnh Thuỵ, 169, 224

  Virgin Mary, 168

  Vishnu, 61

  Vịt Nam Muốn Nằm, 280

  VNQDD. See Việt Nam Quốc Dân Đảng

  Võ Lê Thanh Diệp, XIII

  Võ Nguyên Giáp, 200, 235, 315

  Võ Phiến, 299

  Võ Phước Thưởng, XIV

  Voi đi trên giấy, 229, 230

  Voltaire, 152

  Vọng Cổ, 175

  Vỡ Đê, 212

  Vũ Đình Long, 175

  Vũ Hoàng Chương, 207

  Vũ Hồng Khanh, 224, 225, 232

  Vũ Ngọc Phan, 43, 46

  Vũ Trọng Phụng, 212

  vua, 56

  Vùng Kinh Tế Mới, 335

  Vũng Tàu, 118

  vương, 56, 60

   

  W

   

  Waimanalo, 208

  Waiting For Him Mountain, VIII

  wang, 28

  Wang Mang, 31

  Was the conflict in Vietnam a civil war?, 324

  Whampoa Academy, 180

  White Terror, 184, 195

  Women and the Nation, 170

  Word Trade Organization, 356

  workers organizations, 349

  World Bank, 339

  World Wide Web, XI

  writing system, 23, 40, 43, 85, 107, 171, 172, 177

  Wu, 35, 36, 37

  wu wei, 46

   

  X

   

  Xã Hội Chủ Nghĩa, 340

  Xạo Hoài Cha Nội, 341

  xây dựng chủ nghiã xã hội trên miền Bắc, 323

  Xếp Bút Nghiên, 216

  Xếp Hàng Cả Ngày, 341

  Xoài Mút, 115

  Xuân Diệu, 205, 212, 262, 356

  Xuân Quỳnh, 363, 365

  xuống đường, 279

  Xuống Làng, 263

   

  Y

   

  Yale University, 237

  Yangtze, 5, 12

  Yên Thế, 133, 160

  Yêu, 128

  Youth and the Present Situation The, 170

  Yunnan, 5, 6, 80, 81, 82, 184, 199

   

  Z

   

  Zhao To, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 36, 123

  Zhao Wen Wang, 26


                                                                                                                              NEXT:     PURCHASE      Comments